Telefoonnummer:
0113-354010
Telefoonnummer: 0113-354010

Ketenzorg PeriScaldes

 

Zorggroep PeriScaldes is een samenwerkingsverband van zorgverleners uit Noord en Zuid Beveland. Kwaliteit van zorg staat voor deze zorgverleners hoog in het vaandel. Huisartsen, in samenwerking met hun praktijkondersteuners, doktersassistentes en andere gespecialiseerde zorgaanbieders uit de regio – zoals diabetesverpleegkundigen, diëtisten, podotherapeuten en specialisten van de Admiraal de Ruyter Ziekenhuis en de SHL-Groep, vormen samen Zorggroep PeriScaldes 

 

De zorggroep de Bevelanden organiseert voor u deze chronische zorg voor : Diabetes type 2, CVRM (hart- en vaatziektes), COPD en ouderenzorg

 

Alle zorgaanbieders van Zorggroep Periscaldes houden zich aan de regels waaraan goede zorg volgens de  zorgstandaard moet voldoen. Zij hebben met elkaar afgesproken wie welke hulp biedt, hoe ze naar elkaar kunnen verwijzen, op welke manier de zorg wordt getoetst en aangepast aan nieuwe wetenschappelijke inzichten; alles in dienst van nog beter afgestemde zorg voor uw behandeling.

zie verder op:  www.periscaldes.nl