Telefoonnummer:
0113-354010
Telefoonnummer: 0113-354010

Avond-,nacht- en weekenddienst

Uiteraard bent u gedurende de avonduren vanaf 18.00u., nachten en in de weekenden ook verzekerd van medische hulp. De Bevelandse huisartsen hebben hun bereikbaarheid tijdens avond, nacht en weekenddiensten georganiseerd via de HuisArtsenPost Goes. Zelf verzorgen ze hier bij toerbeurt de diensten. Dit houdt in dat om de 1-1,5 weken iedere huisarts een HAP-dienst heeft.

Voor spoedeisende zaken kunt u zich dan wenden tot:

Huisartsenpost De Bevelanden
's-Gravenpolderseweg 114B
(naast het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ))
4462 RA Goes
Tel. 0900-1785

Ook als u er vanwege een spoedsituatie direct heen gaat, dient u eerst altijd te bellen! Men is dan voorbereid op uw komst.

zie ook: www.zhco.nl/huisartsenpost

U moet naast een zorgverzekeraarspas ook een identiteitbewijs meenemen!